Durant l’any fem múltiples activitats per a diferents públics, tant de programació d’espectacles i balls com de formació. A continuació podeu consultar les nostres activitats més destacades: