Entitats acollides

A més de la pròpia activitat, el Casino de Calaf acull diferents entitats de forma habitual o esporàdicament: